Nye hovedsiden

GRENLAND SIGARSELSKAP AV 1998

Formål

Grenland Sigarselskap er en organisasjon som har til formål å skape et miljø hvor sigaren kan nytes i godt lag. Selskapet skal bidra til å fremme medlemmenes kunnskap om sigarens kulturelle verdi og historie. Selskapet skal også bidra til å bedre sigartilbudet lokalt og nasjonalt.

Disse sidene er under oppdatering.

Det er ikke all info som er korrekt.

Program for 2017

Alle møter starter kl19.30 hvis ikke annet er annonsert. Dørene åpner kl.19.00

Er du i tvil, kontakt presidenten på tlf. +4799203261

11 –oktober • Sigarkveld i Grenland Møte hos Christoffer på Limi - følg lenka og meld deg på

8 –november • Bare Bar i Skien

13 –desember • Karjolen Pub

10 –januar 2018 • Karjolen Pub om ikke annet blir sagt

17 –februar 2018 • Generalforsamling, men vi vet ikke hvor

 

. KLIKK HER FOR gammel INFORMASJON!

Copyright © All Rights Reserved. Redaktør Tor Erling Mæhle